Skip to content

Ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen

Textilmaskinnätverket

Textilmaskinnätverket startade 2013 som ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen.

I en bransch där spetskompetens och efterfrågan av specialutrustning är viktig fanns ett behov för att bevara kunskaper och samtidigt utveckla nya.

Vi arbetar huvudsakligen med utbyte av material och kompetenser. Vår styrka ligger i den mångfald av medlemmar som utgör vårt nätverk.

”Vår styrka ligger i den mångfald av
medlemmar som utgör vårt nätverk”

Våra huvudsakliga arbetsområden

  1. Erbjuder goda möjligheter till utbyte av kunskap kring textilmaskiner på ett lättillgängligt sätt.
  2. Utgör en gemensam samlingsplats för alla som har behov, kunskap och intresse av textilmaskiner och textilproduktion.
  3. Synliggör specifik kompetens och bredden av textil produktion samt var den kan hittas, vilket underlättar affärs- och samarbetsmöjligheter.
  4. Erbjuder ett forum för frågor som rör en stor bredd av textilmaskinrelaterade frågor, så som drift och underhåll, reservdelar, materialtillgång, kompetensväxling, utbyte av arbetskraft och mycket mer.
  5. Sammanför kunskap från så väl verksam industri som museer med textilmaskiner som gemensamt intresse.
  6. Erbjuder kontinuerligt utbyte digitalt så väl som årliga fysiska träffar.

Sidan är utvecklad med stöd från Riksantikvarieämbetet.